Ramavtal besiktningstjänster KS-2017-681

Översikt

Upphandlingens nummer : KS-2017-681

Publik annons: Upphandlingen är annonserad publikt och anbudsförfarandet pågår. Sista dag för att lämna in anbud är 2017-09-25. Anbudet är giltigt till 2018-02-03. Mer information hittar du genom att klicka på förfrågningsunderlag i menyn till vänster och under rubriken anbud finns information om hur du ska gå till väga för att lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Östhammars kommun.
Utförandeort är Uppsala län.

Nyckelord som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71600000-4 - Teknisk provning, analys och konsulttjänster
71631000-0 - Teknisk besiktning
71631300-3 - Teknisk byggnadsinspektion
71631400-4 - Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner
71632000-7 - Teknisk provning
76600000-9 - Besiktning av rörledningar
90490000-8 - Besiktning av avlopp och konsulttjänster för avloppshantering
90491000-5 - Besiktning av avlopp
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du notifieringar via epost och kan komma åt förfrågningsunderlaget. Där kan du även meddela upphandlaren om du inte har för avsikt att lämna in anbud.